PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Đặng Nguyễn Gia Bảo
   Sinh ngày: 17/09/2007  
   Lớp: 5E
   Chỗ ở: 12/64 Trần Huy Liệu Vạn Lộc- Tứ Minh
   Thành tích:     Giải KK - Olympic TA cấp toàn quốc
   Năm học: 2017 - 2018
   Đặng Nguyễn Gia Bảo
   Sinh ngày: 17/09/2007  
   Lớp: 4E
   Chỗ ở: 12/64 Trần Huy Liệu Vạn Lộc- Tứ Minh
   Thành tích:     Giải KK - Olympic TA cấp toàn quốc
   Năm học: 2016 - 2017
   Đặng Nguyễn Gia Bảo
   Sinh ngày: 17/09/2007  
   Lớp: 3E
   Chỗ ở: 12/64 Trần Huy Liệu Vạn Lộc- Tứ Minh
   Thành tích:     Giải KK - Olympic TA cấp toàn quốc
   Năm học: 2015 - 2016
   Phạm Tuấn Kiệt
   Sinh ngày: 06/02/2005  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: K16/Phạm Ngũ Lão
   Thành tích:     Huy chương Bạc - Olympic TA cấp toàn quốc và Huy chương Đồng "Tài năng TA" cấp toàn quốc
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Đức Anh
   Sinh ngày: 02/10/2005  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: SN18 ngõ 234- NLB
   Thành tích:     Giải KK - Olympic TA cấp toàn quốc
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Thị Thảo Chi
   Sinh ngày: 25/08/2005  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: SN 36B – Ngõ 9-Phố Tân kim
   Thành tích:     Giải KK - Olympic TA cấp toàn quốc
   Năm học: 2015 - 2016